Povzetek
Knjige in objave
Intervjuji (izbor)
Branja (izbor)
Poslastice
Priporočila

Novo

Stik
 
 
    Pisec pravzaprava
 

 
Ákos Szilágyi

Pisec pravzaprava

Kaj pravzaprav pomeni pisati? Pravzaprav je pisati (ali morda: pravzaprav-pisati) toliko, kot popolnoma, izključno in nepreklicno dati svoje življenje pisanju. Dati brez nasprotovanja in omahovanja, srčne bolečine in škrtanja z zobmi, s tako samoumevno naravnostjo, kot da bi življenje – to življenje – vedno pripadalo njemu. Kot da na začetku ne bi bilo življenje, temveč pisanje in bi naše življenje izhajalo iz njega. Toda mar ni tako? V začetku je bila Beseda. En arché én a Logos. Če pa je bila v začetku Beseda, če je sam Začetek – Beseda, mar ni to potem tudi vsak začetek, začetek vsakega življenja, vsakega sveta, vsake oseba? Mar ni vse, kar obstaja na svetu kot svet, povedano ali zapisano? Ne gre mi le za pisanje, fikcijo, temveč za svet – mar ta ne stoji v znamenju kakor-da-bija: kakor-da-bi-red, kakor-da-bi-življenje, kakor-da-bi-lepota, kakor-da-bi-svoboda? Mar ni ustvarjeni red sveta samo minljiva epizoda kaosa? Kaos je tako popoln, da sprejme vase tudi red. Mar ni svet, kaosova prestava o sebi samem, le nesreča, spodrsljaj, minljiva prigoda? Naj bo to, naj bo ono, pisanje, fikcija, kakor-da-bi. V kakor-da-biju živim tudi jaz.

To pisanje, ki ga po Andreju Blatniku imenujem pravzapravega, stoji in pade na tem "kakor-da-biju", ki ga je ustvarilo bivanje. Klin s klinom. Samovolja kaosa s samovoljo svobodnega stvarjenja. Naključno z naključnim. Kakor-da-bi s kakor-da-bijem. Ne kakor-da-bi obstajala tudi drugo življenje in drugo pisanje, obstaja pa neke vrste kakor-da-bi-slepota, neke vrste ne-vedenje ali hoteno-ne-vedenje o kaosu, ki življenje in pisanje oskrbi z atributi nujnosti, dokončnosti, neomajnosti in reda. S to sladko slepoto so bili nekoč in so tudi danes ljudje prekleti in/ali obdarjeni v enaki meri. Sprijaznili so se z njo. Le da lahko po odhodu (seveda kakor-da-bi-odhodu!) Vélikega Pana, Demiurga, Ustvarjajočega Boga Očeta, Duha Narave, Duha zgodovine slepoto samo še hlinimo. Sam svet je oslepel. Zagorelo je ogledalo biti, ki je zrcalilo svet. Noč je, noč reda: kaos. Toda tudi to je seveda samo pisanje, kakor, fikcija. Zdaj že (kakšni besedi: zdaj! že!) lahko vidimo, da je bilo vse pisanje in bo vse ostalo pri pisanju. Na drugi strani Pisanja se nahaja kaos. Vidi se ga tudi na pisanju, če je pisanje pravzapravo in si ga ne želi prikriti, si ga ne želi premagati, temveč premisliti in preživeti. Premisliti in preživeti tisto, česar ni. Pravo pisanje je ganljiv in nor način pisanja fantastične eksistence.  Slepo pisanje, slepo galopiranje v noči.

Pravzaprav-pisati ne pomeni žrtvovanja, odpovedovanja, asketskega, junaškega ali butastega darovanja življenja na oltarju pisanja. Predanost mora biti tako brezpogojna in popolna, da izgine vsaka razlika med našim življenjem in pisanjem. Nikakršno trpljenje,  nikakršen občutek izgube ne sme obdajati pisca pravzaprava. Predajanje našega življenja pisanju ni pokoravanje nečemu neznanemu, ni morjenje, ni dušenje življenja v književnost, temveč njegovo vračanje tja, od koder izvira, od koder je bilo vzeto v globljem, duhovnem pomenu besede. Življenje je namreč prvobitno pisanje. Nenehno pisanje. Skupnost in posameznik življenja ne živita, temveč ga pišeta: napišeta, prepišeta, pišeta nanovo, v skladu *z redom in načinom pisanja, v skladu s pravili pisanja. Kaotično zmešnjavo življenja zapišeta v usodo. Za to ni treba napisati niti ene vrstice. Življenje je – pisanje, toda ne rokopis. Pravo pisanje samo razkrije to povezanost. Življenje piše skoraj nazaj tja, kamor spada: v književnost. V ne-pravo, v kakor-da-bisko, da bo na svojem mestu.

"Nič, kar zapišem, ni resnično. Vse je izmišljeno" – zabeleži bolj nestrastno kot tožeče junak-pisatelj besedila z naslovom Pravzaprav Andreja Blatnika, ko sedi pri tipkovnici računalnika. Ja, toda kaj stoji nasproti pisanju? Kaj je to, kar je ne-pisanje in kot tako resnično in resnica? Kaj je to, kar je izven pisanja in ni fikcija? No, v fikcijo preobrniti nekaj nefikcijskega je pravzaprav isto kot odpraviti tisto fikcijo s tem, da je nekakšna ne-fikcija. Ja, v fikcijo – v zlato? – se spremeni vse, česar se dotakne pisanje. Toda ali lahko karkoli zaživi, obstaja brez dotika pisanja, fikcije? Samo to obstaja, kar je zapisano. Drugače: "Ničesar ni. Niti odseva v šipi" – kot piše Blatnikov junak-pisatelj. In ker piše, ta "niti odsev v šipi" vendarle je. Obstaja. Ker je napisan, torej ga je mogoče brati. "Sklonim se k tipkovnici. Ne delaj tega, reče ona. Česa? vprašam. Ne zapisuj mojih besed. Potem niso več moje, in tega nočem." Mož in žena – ujetnika neke sobe – tako kramljata. Kar žena reče, mož zapiše. Kot da bi mu narekovala. V resnici on seveda ni prepisovalec, temveč pisec življenja. Toda: pisec pisanja življenja. Ker ni nič bolj fantastičnega, bolj nemogočega, bolj drznega od tiste fikcije, ki so jo v nasprotju s pisanjem včasih imenovali življenje. Bistvo pravega pisanja je prav to, da kot pisanje – kot radikalna fikcija, kot kakor-da-bi – odkriva in kaže življenje. Toda kaj naj drugega naredi tisti, ki piše življenje? Živi to, da piše. Pravzaprav to počnemo vsi, le da se tega kvečjemu ne zavedamo. "Moja beseda"? O, sancta simplicissitas! "Moje življenje"? Kdo pa je ta jaz?

Do onemoglosti citirani in bolj ali manj tvorno narobe razloženi Rilkejev poziv "spremeni svoje življenje!" v tem kontekstu pomeni toliko kot pisati in ne živeti življenje. Natančneje: živeti življenje kot pisanje. Ne gre namreč za to, da bi tradicionalno moderno nasprotje življenja in pisanja razrešili v korist pisanju, temveč za to, da bi zbrisali samo nasprotje, in prav to brisanje je – pisanje. Brisanje kot pisanje. Pisanje kot brisanje. Brisanje življenja. Odločilna razlika med starim modernim nasprotjem pisanja in življenja ter znano rešitvijo tega problema je, da kdor pravzaprav piše, ne piše namesto življenja, temveč namesto pisanja. Pisati namesto pisanja? Ja, tu smo naleteli na antinomijo, toda ne v logično-filozofskem, temveč v retorično-poetičnem smislu: antinomija je taka figura, podoba, alegorija, ki si predstavlja tisti položaj in trenutek, v katerem razum odpove. Odpove, zamrzne. To je odskočna točka v življenju pisanja – književnosti, toda taka odskočna točka, s katere ni treba in morda tudi ni mogoče še enkrat skočiti. Ni več niti načina niti potrebe po kakršnemkoli Velikem skoku, saltu mortalu. Hic non est Rhodus, hic non salta est. Odskočna točka pisanja ni niti najvišja točka upanja niti najgloblja točka obupa. Odskočna točka je sama večnost: čas doseže v njej tako stopnjo gostote, da se strdi, ustavi. Ni treba od tod skakati, temveč je treba tukaj ostati. Ostati v večnosti odskočne točke. Ostati v pisanju, se v njem utrditi. Do te točke lahko v svojem notranjem življenju pride kdorkoli. Pravo pisanje, za katerega ni treba v resnici napisati niti ene vrstice, čeprav tudi ni prepovedano, vedno pomeni, da nam je nekako uspelo ostati na odskočni točki. Ostati na odskočni točki pomeni toliko kot napeti vse svoje duhovne moči, toda brez tega, da bi hoteli kamorkoli skočiti. Pravo pisanje ne kaže navzven, na referenčne točke drugih svetov, temveč navznoter, na sebe samega, uvaja v lastno brezčasnost.

Na neki način to pomeni, da je pisanje postalo vera. To pisanje-vera pa je strpno in po meri posameznika. Ne spreobrača in ne izobčuje. Pisati ni obvezno, prav tako kot ni obvezno ne-pisati. Pisanje-vera ne more imeti krivovercev, lahko pa ima mistike in puščavnike. Pisati ni obvezno, toda človek je nenehno v pisanju. Pišoč in nepišoč. Piše, piše sebe, dokler se ne izpiše iz življenja. Ne piše življenja iz sebe, temveč sebe iz življenja. To ni evfemistično poimenovanje smrti. Ne pomeni tega, da človek umre, temveč to, da pride iz smrti, pride na drugo raven bivanja, na kateri ni smrti, res pa je, da tudi ni življenja v tem smislu, v katerem je življenje zamišljeno (oziroma zapisano) kot nasprotje smrti. To fantastično raven bivanja predstavlja pisanje. Pravo pisanje.

Človekovo življenje – za razliko od sveta, ki živi brez samozavedanja – ni Tukaj, temveč Tam. Kakorkoli že poimenujemo ta Tam – nebeško domovanje, drugi svet, prihodnost, jutrišnji dan, kaos, smrt – si Tukaja ne moremo predstavljati brez Tama. Pravo pisanje ni nič drugega kot neprestano bivanje Tam. Ne želja po odhodu tja in ne želja po odhodu od tod, temveč bivanje v Tamu. Kdor tako piše, je že tukaj Tam. A kje drugje bi sploh lahko bil? Kje drugje bi se bilo mogoče vprašati "kje"? Tukaj nikjer drugje. Pisanje kot mistično doživetje? V določenem pomenu da. Izkušnja bivanja Tam. Od mističnega doživetja se morda vendarle loči po tem, da pisanje ni nekaj izrednega, ni izjemen preboj v bivanje Tam, ni ekstatična združitev z nečim drugim, ne sledita mu padec nazaj in letargija, temveč je nepretrgano trajanje do konca življenja. Veliko vrst pisanja je mogočih, toda ustrezno je samo tako pisanje, ki ga imenujemo pravega. Pisati in biti pisan. Res je, to je radikalen način pisanja, toda že tako radikalen, da presega vse radikalnosti. Pri življenju ga ne držita up in obup, ki bi se upirala svetu, temveč se to, kar je onstran pisanja sveta, kljub vsemu prebije skozi prosojnotanki papir bivanja: kaos.

Kdor čuti pisanje kot odrekanje od življenja, ta ali pripada stari moderni književnosti ali preprosto ne razume, kaj pomeni pravzaprav-pisati. Podobno je tudi s tistim, ki ima pisanje za dobiček, presežek, odškodnino, milostno podporo, ki ga/jo kot neke vrste nagrado ali odškodnino izplačujejo tistim nesrečnežem ali junakom, ki ne znajo ali niso znali živeti (živeti tako, živeti na tem svetu itd.). Ne razumejo namreč, da sta pri tem načinu pisanja stara, moderna dvojnost in nasprotje življenja in književnosti, resničnosti in možnosti, dejstva in fikcije dosegla svoj konec. Ne zato, ker bi ju ukinili, temveč zato, ker sta – skupaj s soncem modernizma  – ugasnila: postala sta neživljenjska. Ni več mogoče pisati v tej dvojnosti, na njej ni več mogoče osnovati sveta. Nasprotje med življenjem in književnostjo je že dolgo stvar preteklosti. Ko človek piše – piše Attila József – bi bilo dobro ne-pisati. Ampak kaj? Mogoče živeti? No ne! Radikalna rešitev dileme modernih – življenje ali pisanje – je bila, da pisanje po naključju prispe do življenja. Rimbaud je šel v Afriko, avantgarda na ulice, v proizvodnjo, v državo, na trg. Postmoderno radikalnost – z drugo besedo "postradikalnost" – lahko povzamemo s tem, da je življenje po naključju prispelo do pisanja. Niso ga tja pripeljali, ampak je tja prispelo. Nerešljivo. To pisanje ni beg pred življenjem, ni uteha, ni nadomestilo za življenje, ni zatočišče, temveč kamnitotrdna eksistencialna resničnost. Pravo pisanje: postavitev eksistencialne enotnosti življenja in pisanja. Živeti življenje pisanja. Da, kot je zapisano v Pisanju. Prestati preskus življenja kot preskus pisanja. 

Pisec pravzaprava ni pravi pisatelj (ni profesionalec, ni strokovnjak, ni umetnik oblike, ni mojster, še več, če že kaj je, je prej amater, diletant, asket, puščavnik) in pravi ni predmet, tema, problem pisanja, temveč njegov način (ne išče pravega, bistvenega, resničnega, pristnega v svetu, sveta ne zagrabi, pokaže, temveč piše in živi, natančneje ga pišočeživi). Pravo-pisanje: pisanje kot način obstoja. S prebrisanostjo doseženega obstoja. Način obstoja, ne videnja. Eksistiranje in ne zavzemanje pravega zornega kota. Ne način obstoja pisatelja (literarni način obstoja), temveč človeka, katastrofalnega bitja, kakor dandanašnji razpade in se spet sestavi. Pisanje postaja za osebo edini preostali način preživljanja življenja. Odskočna točka, s katere ni kam in zakaj skočiti. Končna točka, ki nikoli ne bo dosegla konca. Začetna točka, ki se nikoli ne bo začela.

 

"Pravzaprav, pravim, in že zgrožen ugotavljam, da bom zdaj zabredel v dolg samogovor, pravzaprav si nisem nikoli predstavljal, da bom postal to, kar navsezadnje sem, nikoli si nisem predstavljal, da bom večino časa preživel zaprt v svojo sobo, sam s seboj, in da bo vse prepuščeno meni, da bom v tej sobi odločal o vsem. Pravzaprav sem si od nekdaj želel biti del nečesa večjega od mene, nečesa, čemur ne bi mogel docela poznati meja in pomena, in kar bi mi samo po sebi narekovalo, kaj in kako," piše Andrej Blatnik v Pravzapravu. Sam pravzaprav  je namreč nedosegljiv. Nikomur ne narekuje ničesar. Ne pove, kaj je treba narediti, "kaj in kako". Vse, kar doseže in česar se dotakne, bo pisanje in fikcija. Ostane besedilno stegovanje k njemu, ki ne bo doseglo cilja. Pravzaprav je to pravo pisanje.

 

 

Prevedel Mladen Pavičić

 

Spremna beseda k madžarski izdaji Menjav kož. Ákos Szilágyi (1950) je pesnik, estetik in esejist, eden najbolj cenjenih madžarskih mislecev. Pred objavo v knjigi je esej izšel v osrednjem madžarskem kulturnopolitičnem tedniku Élet és Irodalom (http://www.es.hu).

 

 
 

Short summary
Books and publications
Selected interviews
Selected readings
Specialties
Links

New

Contact

Ta stran je bila postavljena januarja 2002. / This page was launched in January, 2002.
Stran / Page: Megaklik