Povzetek
Knjige in objave
Intervjuji (izbor)
Branja (izbor)
Poslastice
Priporočila

Novo

Stik
 
 
    Česa v intervjujih ne sprašujejo, pa bi lahko?
 
Ker pri pisanju nimam natančne predstave, kaj moje zgodbe govorijo, so mi vselej najbolj dragocena tista vprašanja, ki mi dajejo možnost, da jih, s simuliranim pogledom od zunaj, interpretiram. Zato pravzaprav najbolj pogrešam kaka vprašanja v slogu: zakaj je (po mojem mnenju!) ta ali oni od mojih likov naredil tisto, kar pač je. Zdi se mi namreč, da se literarnih del, kakor tudi seveda vsega drugega, prevečkrat lotevamo po že ustvarjenem vzorcu, po nekakšnih bližnjicah tipa postmodernizem-minimalizem-intimizem, rečemo, aha, Borges, Carver, ameriška šola ... In potem ostane vrsta reči prezrtih. Če lahko sam opozorim nanje, priložnost z veseljem izkoristim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Short summary
Books and publications
Selected interviews
Selected readings
Specialties
Links

New

Contact

Ta stran je bila postavljena januarja 2002. / This page was launched in January, 2002.
Stran / Page: Megaklik